Nacionālās Adžiliti sacensībās 09.03.2019.

Informācija par sacensībam
Informācija par suņi
Informācija par īpašnieku vai hendleru
Dokumentu kopijas