Suņu uzvedības pārbaudes nolikums

Pieņemšanas datums 01.12.2020.

 

„LATVIJAS AITU UN GANU SUŅU AUDZĒTĀJU KLUBS” (LAGSAK)

FCI I GRUPAS ŠĶIRNES SUŅU TEMPERAMENTA UN SOCIALIZĀCIJAS NOVĒRTĒJUMA, PSIHOLOĢISKĀ TESTA-VAISLAS ATLASES  NOLIKUMS.

SATURS

 1. TESTA MĒRĶIS
 2. TESTA NORISES NOSACĪJUMI
 3. TESTA NORISEI NEPIECIEŠAMAIS APRĪKOJUMS
 4. TESTA ORGANIZATORI UN IZPILDĪTĀJI
 5. TESTA NORISE
 6. TESTA REZULTĀTI
 7. TESTA NORISES SADAĻAS
 8. PSIHOLOĢISKĀ TESTA PROTOKOLS
 9. PSIHOLOĢISKĀ TESTA ATSKAITE
 10. ŠĶIRNES, KURĀM JĀIZIET SOCIĀLĀS UZVEDĪBAS PĀRBAUDE SASKAŅĀ AR KLUBA NOLIKUMU

Minētais tests domāts suņa īpašniekiem, audzētājiem un klubu ciltsdarba vadītājiem, lai, pamato-joties uz suņa reakciju dažādās testa modulētās situācijās:
•    sniegtu labāku izpratni par konkrēta suņa temperamentu un socializāciju  
•    atlasītu ciltsdarbam suņus, kas atbilst šķirnes standarta prasībām ar šķirnei raksturīgām uzvedības reakcijām
•    atklātu un nepielaistu pie ciltsdarba suņus ar acīmredzamām novirzēm psihē un uzvedībā (bailīgums, pārlieku agresivitāte)
Par testa sekmīgu norisi ir atbildīgi Latvijas Kinoloģiskās Federācijas klubi, kuru sastāvā ir FCI I grupas šķirnes suņu  audzētāji. Klubi organizē testu atbilstoši
„LATVIJAS AITU UN GANU SUŅU AUDZĒTĀJU KLUBA” (LAGSAK) nolikumam par FCI I grupas šķirnes suņu temperamenta un socializācijas novērtējuma ,psiholoģiskā testa-vaislas atlasi.
Uzvedības pārbaude ir obligāta visām šķirnēm, kas norādītas LAGSAK Ciltsdarba nolikuma Pie-likumā Nr. 4, vaislā izmantojamiem dzīvniekiem.
Izņemot tos suņus ,kuri LKF sistēmā ieguvuši diplomu jebkurā no paklausības apmācību veidiem vai nokārtojuši LKF psiholoģisko testu.

TESTA MĒRĶIS UN NORISES APRAKSTS

1. TESTA MĒRĶIS

•    apzināt šķirnei tipiskās suņa uzvedības iezīmes un sociālās adaptācijas pakāpi ik-dienišķās un negaidītās situācijās;
•    noskaidrot suņa uzvedības iezīmes un reakcijas, lai īpašnieks varētu apzināt nevē-lamo suņa uzvedībā, turpmāk mērķtiecīgi izvēloties savā ciltsdarbā piemērotāko partneri pārošanai
•    atlasīt un neizmantot ciltsdarbā, galvenokārt, psihopātiski bailīgos un agresīvos suņus;
•    tests ir pamats aizliegumam suni izmantot vaislā;
•    testa rezultāti tiek izmantoti, lai kluba pārstāvji un audzētāji varētu novērtēt suņu temperamentu un neveidotu pārus, kur abiem vecākiem ir vienādas uzvedības problēmas.

2. TESTA NORISES NOSACĪJUMI

•    tests tiek organizēts piemērotā vietā – kur nav liels skaits suņa uzmanību novērso-šu faktoru un citu kairinātāju;
•    testa norises vieta un datums tiek noteikts un izziņots LKF klubu biedriem vismaz 14 dienas pirms testa norises;
•    testā var piedalīties suņi no 12 mēnešu vecuma bez vecuma ierobežojumiem, ņe-mot vērā suņa veselību un fizisko stāvokli;
•    slimi suņi, kuces grūsnības vai zīdīšanas laikā, kā arī suņi, kuriem testa dienā ir re-dzamas veselības problēmas pārbaudē nepiedalās, kuces, kuras meklējas, piedalās kā pēdējās;
•    testā piedalās suns un tā īpašnieks vai turētājs – cilvēks, kurš ikdienā pavada vis-vairāk laika ar suni (ved pastaigās, baro, rotaļājas, apmeklē apmācības utml.);
•    īpašnieks vai turētājs var slavēt suni, pēc izpildīta uzdevuma atalgojot ar kārumu, nodrošināt suņa vadāmību ar mutiski izteiktu pavēļu palīdzību. Aizliegts izmantot fizisku ietekmēšanu.

3. TESTA NORISEI NEPIECIEŠAMAIS APRĪKOJUMS

3.1. Suņa īpašnieka sagatavotais:
•    kakla vai krūšu siksna;
•    1,5 – 3 m gara pavada;
•    nedrīkst izmantot asās kakla siksnas, tādas siksnas, vai ķēdes, kas var radīt žņaug-šanas iespēju un fiksējamās (flexi) pavadas;
•    ciltsrakstu kopija; lolojuma dzīvnieka pase, LKF biedra karte.

3.2. Testa organizatoru sagatavotais:
•    priekšmeti trokšņa izveidei( akmeņi plastmasas pudelē), bundžiņas, katla vāki u.c.);
•    apģērbs svešiniekam( mētelis vai apmetnis, cepure, saulesbrilles, lietussargs, mape);
•    sveši suņi un vairāki nepazīstami cilvēki pūlim;
•    virsmas materiāls( folija, čaukstoša plēve, putuplasts u.c);
•    slēpnis

4. TESTA ORGANIZATORI UN IZPILDĪTĀJI

•    Komisija 3 cilvēku sastāvā.
•    Vienam no komisijas locekļiem jābūt apmācību trenerim, viņš ir testa vadītājs.
•    Vienam no komisijas locekļiem jābūt FCI  I grupas šķirnes pazinējam uzvedības specifikā (eksperts, audzētājs, kinologs klubā).

5. TESTA NORISE

•    Testa norise notiek pa posmiem pēc pielikumā Nr.1 esošā saraksta.

6. TESTA REZULTĀTI

•    rezultāti tiek fiksēti individuālajās testa rezultātu veidlapās-protokolos (Pielikums Nr.2) - 2 eksemplāros un atskaitē (Pielikums Nr.3)
•    rezultātus ar savu parakstu apstiprina atbildīgā persona – testa vadītājs un suņa īpašnieks vai turētājs
•    viens eksemplārs tiek izsniegts īpašniekam, otrs paliek klubā, atskaite –LKF Mācī-bu komisijā
•    klubs pēc izvēles var izsniegt diplomu ar fiksētu testa rezultātu
•    ja suņa uzvedība uzdevumā Nr.1  un/vai Nr.2 ir ar vērtējumu ‘’neieskaitīts’’,
suns tālāko pārbaudi neturpina
•    tests skaitās nokārtots, ja kopvērtējumā minimālais punktu skaits ir 18 punkti.
•    testa nenokārtošanas gadījumā to var atkārtot ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem.

7. TESTA NORISES SADAĻAS

8. PSIHOLOĢISKĀ TESTA PROTOKOLS

9. PSIHOLOĢISKĀ TESTA ATSKAITE

10. ŠĶIRNES, KURĀM JĀIZIET SOCIĀLĀS UZVEDĪBAS PĀRBAUDE SASKAŅĀ AR KLUBA NOLIKUMU

 1. Austrālijas aitu suns
 2. Austrālijas ganu suns
 3. Austrālijas kelpijs
 4. Baltais Šveices aitu suns
 5. Bārdainais kollijs
 6. Beļģu aitu suns (Grjunendāls)
 7. Beļģu aitu suns (Malinuā)
 8. Beļģu aitu suns (Tervīrens)
 9. Bobteils
 10. Borderkollijs
 11. Boserons
 12. Briārs
 13. Čehoslovākijas vilku suns
 14. Dienvidkrievijas aitu suns 
 15. Flandrijas buvjē
 16. Garspalvainais kollijs
 17. Gludspalvainais kollijs
 18. Holandes ganu suns (asspalvainais)
 19. Holandes ganu suns (garspalvainais)
 20. Holandes ganu suns (gludspalvainais)
 21. Horvātijas aitu suns
 22. Komondors
 23. Kuvass
 24. Lankašīras hīlers
 25. Miniatūrais Amerikas aitu suns
 26. Mudi
 27. Polijas Podhales aitu suns
 28. Polijas zemienes aitu suns
 29. Portugāles aitu suns
 30. Puli
 31. Pumi
 32. Šeltijs
 33. Šiperke
 34. Tervīrens
 35. Velsas korgijs kardigans
 36. Velsas korgijs pembroks