Положение о тестировании поведения собак

Biedrības „Latvijas aitu un ganu suņu audzētāju klubs” (LAGSAK)
suņu uzvedības pārbaudes nolikums

 

1. Vispārīgi nosacījumi

1.1. Uzvedības pārbaude rīko visiem Klubā reģistrēto šķirņu suņiem un kucēm, kas sasnieguši 12 mēnešu vecumu. Tās mērķis ir atklāt suņus ar nevēlamu agresivitāti, lai nepieļautu šādu dzīvnieku izmantošanu ciltsdarbā.
1.2. Uzvedības pārbaude ir obligāta visu šķirņu, kas norādītas Ciltsdarba nolikuma Pielikumā Nr. 4, vaislā izmantojamiem dzīvniekiem, kuriem nav LKF sistēmā iegūta apmācību diploma (ne zemāk kā BH (suns - kompanjons)).
1.3. Lēmumu par suņa uzvedības pārbaudes rezultātiem pieņem Kluba komisija, kuras sastāvā ir Kluba Valdes loceklis, LKF treneris vai sporta tiesnesis un Kluba biedrs.
1.4. Suņi pārbaudei netiek speciāli apmācīti. Novērtējot suni ir jāņem vērā šķirnei raksturīgas iezīmes.

2. Uzvedības pārbaudes norise

2.1. Suņa apskate un mērījumi, ko veic sunim nepazīstams cilvēks:

2.1.1. zobu sistēmas apskate;
2.1.2. tetovējuma pārbaude vai mikročipa nolasīšana;
2.1.3. precīzi suņa mērījumi, kurus ieraksta kluba dokumentos.

2.2. Suņa reakcijas pārbaude uz kairinājumiem, atrodoties kopā ar saimnieku:

2.2.1. “Kustība pūlī” - īpašnieks ar suni īsā pavadā iet cauri kustībā esošai cilvēku grupai. (īpašnieks ar suni īsā pavadā, nedodot komandas, iet garām cilvēkiem, kas skaļi runā, smejas, trokšņo u.tml.)
Apmierinošs vērtējums: suns iet mierīgi un pārliecinoši; suns ik pa laikam atskatās un jūtas nedrošs; kustībās aste ir ierauta un suns bailīgi skatās apkārt.
Neapmierinošs vērtējums: suns grib izrauties un aizskriet.
2.2.2. “Nokritis priekšmets” - īpašnieks ar suni īsā pavadā iet garām cilvēkam, kurš suņa tuvumā nomet zemē smagu priekšmetu, radot troksni.
Apmierinošs vērtējums: suns iet mierīgi un pārliecinoši; suns saraujas un jūtas nedroši; aste ir ierauta un suns bailīgi skatās apkārt.
Neapmierinošs vērtējums: suns grib izrauties un aizbēgt.

2.3. Suņa attieksme pret citiem suņiem - īpašnieks ar suni īsā pavadā iet garām citiem suņiem, kas ir piesieti vai atrodas īsā pavadā kopā ar saviem īpašniekiem.
Apmierinošs vērtējums: suns iet mierīgi un pārliecinoši, neizrādot agresiju vai bailes; suns jūtas nedroši, aste ir ierauta.
Neapmierinošs vērtējums: suns agresīvi reaģē uz citiem suņiem; suns grib izrauties un aizbēgt.
2.4. Suņa attieksme pret svešiem cilvēkiem bez īpašnieka klātbūtnes - īpašnieks suni atstāj piesietu garā pavadā un, nedodot nekādu komandu, aiziet prom un paslēpjas, bet sveši, labvēlīgi noskaņoti cilvēki tuvojas sunim, apejot tam apkārt un draudzīgi uzrunājot.
Apmierinošs vērtējums: suns mierīgi sēž, neizrāda agresiju vai bailes, nereaģē uz svešiem cilvēkiem; suns sākumā jūtas nedroši, pēc tam nomierinās; tuvojoties svešiem cilvēkiem, suns bailīgi atkāpjas.
Neapmierinošs vērtējums: suns bailīgi skatās apkārt, mēģina aizbēgt vai kļūst agresīvs.

3. Lēmuma pieņemšana

3.1. Pēc tam, kad veiksmīgi nokārtota uzvedības pārbaude, suņa īpašnieks saņem diplomu.
3.2. Jebkura 2.sadaļā minēto punktu neapmierinoša izpilde liedz iespēju sekmīgi nokārtot pārbaudi, tests tiek pārtraukts, un suns saņem neapmierinošu vērtējumu.
3.3. Klubs ir tiesīgs pieprasīt atkārtotu suņa uzvedības pārbaudi. Atkārtota pārbaude pieļaujama ne ātrāk kā 2 mēnešus pēc iepriekšējas pārbaudes.